Cursa

Cursa

cursa.app

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Cursa cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Hơn 1400 khóa học trực tuyến miễn phí có chứng chỉ và bài tập, bao gồm các khóa học CNTT máy tính, khóa học chuyên nghiệp, khóa học ngôn ngữ, kinh doanh, thiết kế, v.v.

Trang web: cursa.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Cursa theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.