Crowdfunder UK

Crowdfunder UK

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: crowdfunder.co.uk

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Crowdfunder UK trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Gây quỹ cho các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức từ thiện, cộng đồng, doanh nghiệp xã hội, câu lạc bộ thể thao, phong trào chính trị và cá nhân thông qua huy động vốn từ cộng đồng.

Trang web: crowdfunder.co.uk

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Crowdfunder UK theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.