CoverDoc.ai

CoverDoc.ai

app.coverdoc.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng CoverDoc.ai cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Viết thư xin việc được cá nhân hóa nhanh hơn gấp 10 lần. Tăng tốc độ tìm kiếm việc làm của bạn với các thư xin việc được hỗ trợ bởi AI được cá nhân hóa được viết trong vài phút.

Trang web: coverdoc.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với CoverDoc.ai theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.