Consumer Reports

Consumer Reports

consumerreports.org

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Consumer Reports cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nhận xếp hạng và đánh giá khách quan cho hơn 9.000 sản phẩm và dịch vụ từ Báo cáo Người tiêu dùng, cùng với lời khuyên đáng tin cậy và báo cáo chuyên sâu về những vấn đề quan trọng nhất.

Trang web: consumerreports.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Consumer Reports theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.