CJ

CJ

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: cj.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho CJ trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Phát triển mạnh mẽ trong hệ sinh thái tiếp thị hiệu suất dựa trên quan hệ đối tác lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới, đồng thời vượt qua các mục tiêu tăng trưởng thương mại của bạn thông qua mức tăng trưởng bền vững và có thể mở rộng cho các thương hiệu, nhà xuất bản cũng như người sáng tạo.

Danh mục:

Trang web: cj.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với CJ theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.