Clerk

Clerk

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: clerk.dev

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Clerk trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Hơn cả xác thực. Quản lý người dùng hoàn chỉnh. Thư ký không chỉ là một “hộp đăng nhập”. Tích hợp các giao diện người dùng và API quản lý người dùng hoàn chỉnh, được xây dựng có mục đích cho React, Next.js và Web hiện đại.

Trang web: clerk.dev

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Clerk theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.