Citrix Cloud

Citrix Cloud

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: citrix.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Citrix Cloud trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

HỘI THẢO TRỰC TIẾP Xây dựng mô hình làm việc kết hợp mà mọi người đều yêu thích. Tham gia cùng các giám đốc điều hành cấp cao để xem các tổ chức như tổ chức của bạn đang thay đổi cách thực hiện công việc như thế nào.

Trang web: citrix.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Citrix Cloud theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.