Child Paths

Child Paths

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: childpaths.ie

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Child Paths trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Child Paths là một nền tảng giúp tuân thủ, hợp lý hóa các hoạt động, dễ dàng liên lạc với phụ huynh và trao quyền cho nhân viên, đồng thời nâng cao khả năng học tập cho trẻ em, từ trẻ mới biết đi đến thiếu niên.

Trang web: childpaths.ie

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Child Paths theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.