ChartRequest

ChartRequest

app.chartrequest.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ChartRequest cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

ChartRequest trao quyền cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe yêu cầu và nhận thông tin sức khỏe bằng điện tử theo cách an toàn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tuân thủ HIPAA. Phần mềm của chúng tôi mở rộng chức năng của EMR hiện tại của bạn để bao gồm trao đổi thông tin y tế đơn giản, an toàn và tuân thủ.

Trang web: chartrequest.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ChartRequest theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.