CareerArc

CareerArc

app.careerarc.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng CareerArc cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tiếp cận nhiều ứng viên hơn với ít nguồn lực hơn trong thời gian ngắn hơn. Đó chính là sức mạnh của nền tảng tuyển dụng xã hội CareerArc. Xem cho chính mình!

Trang web: careerarc.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với CareerArc theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.