Capitalize My Title

Capitalize My Title

capitalizemytitle.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Capitalize My Title cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Viết hoa tiêu đề dễ dàng. Tự động viết hoa và chuyển đổi chữ hoa và chữ thường của văn bản thành Chữ hoa tiêu đề (trong AP, APA, Chicago, MLA), chữ hoa, chữ hoa, chữ thường, v.v.

Trang web: capitalizemytitle.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Capitalize My Title theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.