Buddee

Buddee

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: buddee.nl

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Buddee trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng nhân sự & tiền lương tất cả trong một dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Buddee giúp hàng trăm tổ chức số hóa và tự động hóa quy trình nhân sự của họ. Tăng năng suất của bạn bằng cách quản lý tất cả nguồn nhân lực và quản lý tiền lương trong một hệ thống.

Trang web: buddee.nl

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Buddee theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.