Breeze AI

Breeze AI

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: breeze.ai

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Breeze AI trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Breeze.ai giúp bạn tạo ảnh sản phẩm AI, nội dung tiếp thị, hình ảnh trên mạng xã hội và chú thích văn bản trong vài giây

Trang web: breeze.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Breeze AI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.