Blu-ray.com

Blu-ray.com

blu-ray.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Blu-ray.com cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Mọi thứ về đĩa Blu-ray. Đánh giá, phát hành, tin tức, hướng dẫn và diễn đàn Blu-ray bao gồm phim Blu-ray, đầu phát, đầu ghi, ổ đĩa, phương tiện, phần mềm và nhiều hơn nữa.

Trang web: blu-ray.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Blu-ray.com theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.