Bloomberg Law

Bloomberg Law

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: pro.bloomberglaw.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Bloomberg Law trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Bloomberg Law là dịch vụ dựa trên đăng ký sử dụng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu pháp lý trực tuyến. Dịch vụ mà Bloomberg L.P. giới thiệu vào năm 2009, cung cấp nội dung pháp lý, thông tin độc quyền của công ty và thông tin tin tức cho luật sư, sinh viên luật và các chuyên gia pháp lý khác.

Trang web: pro.bloomberglaw.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Bloomberg Law theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.