Biryani By Kilo

Biryani By Kilo

web.biryanibykilo.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Biryani By Kilo cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Biryani by Kilo Chuỗi giao hàng Biryani & Kebab cao cấp nhất Ấn Độ - Biryani Dum tươi nấu tại Handi cho mọi đơn hàng riêng lẻ. Mỗi biryani đều được các khansamas của chúng tôi chuẩn bị riêng theo phong cách dum truyền thống với các lớp riêng biệt bằng đất sét tự nhiên.

Trang web: biryanibykilo.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Biryani By Kilo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.