Beeminder

Beeminder

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: beeminder.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Beeminder trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Mục tiêu của bạn có thể là bất cứ thứ gì có thể định lượng được - cân nặng, số lần chống đẩy, số phút dành cho Facebook, số điểm trên Duolingo. Trả lời bằng số của bạn khi Beeminder hỏi — hoặc kết nối thiết bị/ứng dụng bên dưới để tự động báo cáo — và chúng tôi sẽ hiển thị tiến trình của bạn cũng như Đường màu đỏ tươi để bạn theo dõi và đi đúng hướng. Nếu bạn vượt quá giới hạn, chúng tôi sẽ tính phí vào phương thức thanh toán của bạn!

Trang web: beeminder.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Beeminder theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.