BBC ਪੰਜਾਬੀ

BBC ਪੰਜਾਬੀ

bbc.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng BBC ਪੰਜਾਬੀ cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Hãy đến với BBC Punjabi để biết tin tức quốc tế và liên quan đến Punjab và Ấn Độ. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các tính năng hình ảnh, video và bài viết tạo động lực cũng như tin tức liên quan đến chính trị và xã hội. Bạn sẽ nhận được thông tin về các xu hướng truyền thông xã hội đặc biệt quan tâm đến giới trẻ và phụ nữ.

Trang web: bbc.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với BBC ਪੰਜਾਬੀ theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.