BBC 日本語

BBC 日本語

bbc.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng BBC 日本語 cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

BBC News mang đến cho bạn những xu hướng thế giới và một góc nhìn độc đáo của BBC News bằng tiếng Nhật. Giới thiệu và giải thích các sự kiện hàng ngày mà chúng tôi đề cập trên khắp thế giới và các chủ đề mà mọi người trên thế giới đang chú ý, bao gồm các bài viết bằng tiếng Nhật, video, thư viện ảnh, v.v.

Trang web: bbc.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với BBC 日本語 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.