BBC Bitesize

BBC Bitesize

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: bbc.co.uk

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho BBC Bitesize trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tốt nhất của BBC, với các tiêu đề tin tức và thể thao mới nhất, thời tiết, các điểm nổi bật trên truyền hình và đài phát thanh và nhiều hơn nữa từ toàn bộ BBC Online.

Trang web: bbc.co.uk

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với BBC Bitesize theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.