Bangle.io

Bangle.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: bangle.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Bangle.io trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Lưu ý cho thập kỷ tiếp theo. Bangle.io là một ứng dụng web ghi chú mạnh mẽ nhưng đơn giản, hoạt động trên các tệp Markdown được lưu cục bộ của bạn.

Trang web: bangle.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Bangle.io theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.