Aya Connect

Aya Connect

app.ayaconnect.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Aya Connect cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Aya Connect dành cho quản trị viên chăm sóc sức khỏe để quản lý lao động dự phòng của họ. Nếu bạn là bác sĩ lâm sàng đang tìm việc làm tại Aya, vui lòng truy cập my.ayahealthcare.com.

Trang web: ayaconnect.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Aya Connect theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.