Australia Post

Australia Post

auspost.com.au

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Australia Post cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng là trọng tâm của sự thịnh vượng thương mại và là nền tảng trong cam kết của Bưu điện Australia với các doanh nghiệp Australia. Khi khả năng kết nối thay đổi cuộc sống của chúng ta, Bưu điện Australia đang phát triển để đáp ứng nhu cầu trong tương lai của các doanh nghiệp bằng cách cung cấp các giải pháp dịch vụ đáng tin cậy trong lĩnh vực bán lẻ, bán lẻ, truyền thông, dịch vụ tài chính và bưu chính. Cải tiến liên tục các dịch vụ này là mục tiêu không ngừng nghỉ của chúng tôi.

Trang web: auspost.com.au

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Australia Post theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.