Attendance Now

Attendance Now

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: attendancenow.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Attendance Now trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tham dự ngay là một ứng dụng giúp nhà thờ quản lý việc tham dự. Chúng tôi cũng tập trung vào quản lý con người như theo dõi khách tự động, danh bạ thành viên cũng như liên lạc qua email và văn bản.

Trang web: attendancenow.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Attendance Now theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.