Ata Yatırım

Ata Yatırım

atayatirim.com.tr

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Ata Yatırım cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Đầu tư Ata; Nó hướng dẫn danh mục đầu tư của bạn với tư vấn đầu tư cho cổ phiếu, VIOP và quỹ đầu tư cũng như hành trình đầu tư của bạn bằng phân tích và nhận xét về cổ phiếu.

Trang web: atayatirim.com.tr

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Ata Yatırım theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.