Assembly

Assembly

my.joinassembly.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Assembly cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Assembly là một nền tảng gắn kết, liên kết và tăng năng suất của nhân viên. Với Assembly, nhóm và/hoặc công ty của bạn sẽ nâng cao tiêu chuẩn về sự công nhận, giúp thu hút, giữ chân và động viên các thành viên trong nhóm.

Trang web: joinassembly.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Assembly theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.