Artsy

Artsy

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: artsy.net

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Artsy trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Artsy là thị trường nghệ thuật trực tuyến lớn nhất với hơn 1 triệu tác phẩm nghệ thuật của hơn 100.000 nghệ sĩ. Thu thập tác phẩm nghệ thuật từ các phòng trưng bày trên khắp thế giới, đấu giá trực tiếp từ mọi nơi và bán các tác phẩm từ bộ sưu tập của bạn.

Trang web: artsy.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Artsy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.