arabdict

arabdict

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: arabdict.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho arabdict trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Từ điển nhằm phản ánh các thuật ngữ tiếng Ả Rập khác nhau được sử dụng ở các quốc gia Ả Rập khác nhau, đối với tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ả Rập, từ điển cung cấp các bản dịch với các ví dụ, từ đồng nghĩa, cụm từ, nhận xét. Tại đây bạn có thể đặt câu hỏi và chia sẻ kiến ​​thức của mình với người khác.

Trang web: arabdict.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với arabdict theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.