Aqua Security

Aqua Security

cloud.aquasec.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Aqua Security cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Aqua Security ngăn chặn các cuộc tấn công gốc trên đám mây trong suốt vòng đời của ứng dụng và là công ty duy nhất có Bảo hành bảo vệ gốc đám mây trị giá 1 triệu USD để đảm bảo điều đó. Là công ty tiên phong về bảo mật gốc trên nền tảng đám mây, Aqua giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro đồng thời xây dựng tương lai cho doanh nghiệp của họ. Nền tảng Aqua là Nền tảng bảo vệ ứng dụng đám mây gốc (CNAPP) tích hợp nhất trong ngành, bảo vệ vòng đời ứng dụng từ mã đến đám mây và ngược lại. Được thành lập vào năm 2015, Aqua có trụ sở chính tại Boston, MA và Ramat Gan, IL với khách hàng Fortune 1000 tại hơn 40 quốc gia.

Trang web: aquasec.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Aqua Security theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.