Appigo Todo

Appigo Todo

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: appigo.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Appigo Todo trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Lập kế hoạch hàng ngày, theo dõi và hoàn thành danh sách nhiệm vụ cần làm của bạn cho dù đó là danh sách mua hàng tạp hóa đơn giản, thói quen hàng ngày gắn liền với mục tiêu, nhiệm vụ công việc đơn lẻ hay các dự án phức tạp có nhiều người tham gia. Todo Cloud là một ứng dụng năng suất dễ sử dụng được giới thiệu như Life Hack & Macworld cho biết, “…thật tuyệt vời”.

Trang web: appigo.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Appigo Todo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.