Anota AI

Anota AI

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: anota.ai

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Anota AI trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tự động hóa dịch vụ WhatsApp của nhà hàng và tăng doanh số bán hàng của bạn với nền tảng giao hàng hoàn chỉnh nhất trên thị trường.

Trang web: anota.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Anota AI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.