Anabix CRM

Anabix CRM

app.anabix.cz

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Anabix CRM cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Hệ thống CRM trực tuyến của Séc Anabix: một công cụ đơn giản và mạnh mẽ để quản lý và chăm sóc khách hàng. Bạn sẽ tìm thấy mọi thứ quan trọng trên một trang. Rõ ràng và trực quan với Anabix.

Trang web: anabix.cz

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Anabix CRM theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.