AkkenCloud

AkkenCloud

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: akken.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho AkkenCloud trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

AkkenCloud là nền tảng dựa trên đám mây, doanh nghiệp, toàn diện nhất dành cho các cơ quan nhân sự và tuyển dụng, được xây dựng để hợp lý hóa quy trình làm việc của bộ phận tiền sảnh, liên bộ phận và bộ phận hỗ trợ. Với việc sử dụng nền tảng AkkenCloud, khách hàng đã nhận thấy sự gia tăng về hiệu quả, vị trí và lợi nhuận. Quản lý hơn 14,8 triệu ứng viên và 33.000 người dùng trong một nền tảng, quy mô và sự thành công của khách hàng AkkenCloud tiếp tục tăng lên hàng ngày.

Trang web: akken.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AkkenCloud theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.