Ahgora

Ahgora

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: ahgora.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Ahgora trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Với Ahgora, bạn có thể chia sẻ việc quản lý con người và quản lý thời gian, quyền truy cập và năng suất của nhóm. Trong thời gian thực. Muốn nhân sự hiệu quả? Hãy là Ahgora.

Trang web: ahgora.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Ahgora theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.