AhaSlides

AhaSlides

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: ahaslides.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho AhaSlides trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng tương tác trực tiếp với khán giả cho các lớp học, cuộc họp và đêm đố vui của bạn. Hãy lên tiếng, được lắng nghe và tìm thấy niềm vui khi tham gia với AhaSlides.

Danh mục:

Trang web: ahaslides.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AhaSlides theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.