Affinity

Affinity

affinity.co

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Affinity cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Mối quan hệ là nền tảng thông tin quan hệ mạnh mẽ nhất cho phép các nhóm tận dụng mạng lưới của họ để hoàn tất thương vụ lớn tiếp theo. Sử dụng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế, Affinity quản lý các mối quan hệ của bạn bằng cách tự động điền vào hệ thống CRM của bạn và mở khóa phần giới thiệu cho những người ra quyết định.

Trang web: affinity.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Affinity theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.