Aetna

Aetna

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: aetna.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Aetna trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Aetna cung cấp bảo hiểm y tế cũng như các chương trình nha khoa, nhãn khoa và các chương trình khác để đáp ứng nhu cầu của cá nhân và gia đình, người sử dụng lao động, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đại lý/môi giới bảo hiểm. Con đường dẫn đến sức khỏe bắt đầu từ đây.

Trang web: aetna.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Aetna theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.