Adobe Podcast

Adobe Podcast

podcast.adobe.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Adobe Podcast cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Ghi và chỉnh sửa âm thanh được hỗ trợ bởi AI, tất cả đều có trên web. Một công cụ âm thanh dành cho những người có câu chuyện để kể Trước đây là Dự án Shasta.

Trang web: podcast.adobe.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Adobe Podcast theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.