Ad Badger

Ad Badger

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: adbadger.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Ad Badger trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Ad Badger là Công cụ phần mềm Amazon PPC duy nhất bạn cần để tối ưu hóa các chiến dịch của mình. Cập nhật chương trình đào tạo về Quảng cáo Amazon và phát triển trong cộng đồng của chúng tôi.

Trang web: adbadger.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Ad Badger theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.