Kategorier

Konstgjorda neurala nätverksprogram - Mest populära apparna

Artificiella neurala nätverk (ANN) är beräkningsmodeller inspirerade av strukturen och funktionen hos den mänskliga hjärnans neurala nätverk. Dessa modeller är designade för att bearbeta och lära av stora mängder data, vilket gör det möjligt för dem att fatta beslut, känna igen mönster och lösa komplexa problem. ANN består av sammankopplade noder, eller neuroner, organiserade i lager. Information flödar genom nätverket, med varje neuron som bearbetar indata och skickar den vidare till nästa lager. Djupa neurala nätverk (DNN) är en specifik typ av ANN som inkluderar flera dolda lager mellan ingångs- och utmatningsskikten. Dessa dolda lager gör det möjligt för DNN:er att lära sig intrikata representationer av indata, vilket leder till mer sofistikerat beslutsfattande och problemlösningsförmåga. Utvecklare använder ofta DNN när de bygger intelligenta applikationer som kräver avancerad inlärnings- och bearbetningskapacitet. Artificiella neurala nätverk fungerar som grunden för olika algoritmer för djupinlärning, inklusive bildigenkänning, naturlig språkbehandling och taligenkänning. Genom att träna på stora datamängder kan ANN:er extrahera meningsfulla funktioner och mönster från komplexa data, vilket möjliggör uppgifter som bildklassificering, språköversättning och röstsyntes. För att komma i fråga för inkludering i kategorin Artificiella neurala nätverk måste en produkt uppfylla följande kriterier: * Tillhandahålla en nätverksstruktur som består av sammankopplade neurala enheter för att underlätta inlärningsförmåga. * Fungera som ett grundläggande ramverk för att implementera algoritmer för djupare inlärning, såsom DNN. * Stöd integration med datakällor för att förse det neurala nätverket med relevant information för inlärnings- och beslutsprocesser. Sammantaget spelar artificiella neurala nätverk en avgörande roll för att utveckla området för maskininlärning och artificiell intelligens, och driver ett brett utbud av applikationer inom olika branscher.

Skicka in ny app


AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) är ett dotterbolag till Amazon som tillhandahåller on-demand cloud computing-plattformar och API:er till individer, företag och myndigheter, på en uppmätt pay-as-you-go-basis. Dessa molnbaserade webbtjänster tillhandahåller en mängd olika grundläggande abstrakta tekniska in...

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), som erbjuds av Google, är en svit med molntjänster som körs på samma infrastruktur som Google använder internt för sina slutanvändarprodukter, som Google Sök, Gmail, fillagring och YouTube. Vid sidan av en uppsättning hanteringsverktyg tillhandahåller den en serie modulä...

npm

npm

npmjs.com

npm är en pakethanterare för JavaScript-programmeringsspråket som underhålls av npm, Inc. npm är standardpakethanteraren för JavaScript-runtime-miljön Node.js. Den består av en kommandoradsklient, även kallad npm, och en onlinedatabas med offentliga och betalda privata paket, som kallas npm-registre...

Neuton.AI

Neuton.AI

neuton.ai

Neuton.AI – en no-code Tiny ML-plattform. Neuton.AI designades för att hjälpa användare att automatiskt bygga extremt små ML-modeller av optimala storlek och noggrannhet, och bädda in dem i alla mikrokontroller, även med 8-bitars precision. Neutons modeller är extremt kompakta. Upp till 1 000 gång...

NVIDIA Developer

NVIDIA Developer

developer.nvidia.com

Bygg applikationer med generativ AI. Upplev, prototyp och distribuera AI med produktionsklara API:er som körs var som helst.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI driver GenAI-anpassningen hos Enterprises. Vi stöds av Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars och andra anmärkningsvärda investerare TuneChat: Vår chattapp som drivs av modeller med öppen källkod TuneStudio: Vår lekplats för utvecklare att finjustera och distri...

© 2024 WebCatalog, Inc.

Vi använder cookies för att tillhandahålla och förbättra våra webbplatser. Genom att använda våra webbplatser samtycker du till cookies.