LumApps

LumApps

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: lumapps.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej LumApps przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

LumApps to platforma doświadczeń pracowników, która umożliwia każdemu pracownikowi spersonalizowaną komunikację, niezależnie od lokalizacji i języka, i umożliwia mu wykonywanie najlepszej pracy.

Strona internetowa: lumapps.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji LumApps. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.