Inspire Software

Inspire Software

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: inspiresoftware.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Inspire Software przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Inspire Software to zintegrowana, wszechstronna platforma do ciągłego zarządzania wydajnością — obejmująca wydajność, cele lub OKR, informacje zwrotne, oceny 1:1, uznanie, uczenie się i ankiety pulsacyjne — w celu poprawy realizacji strategii i tworzenia wzrostu.

Strona internetowa: inspiresoftware.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Inspire Software. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.