HiMama Academy

HiMama Academy

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: academy.himama.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej HiMama Academy przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Rozwój zawodowy online dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej! HiMama Academy to nowa, internetowa platforma rozwoju zawodowego, która umożliwia rozwój zawodowy nauczycieli małych dzieci poprzez szeroką gamę angażujących, wysokiej jakości kursów szkoleniowych.

Strona internetowa: academy.himama.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji HiMama Academy. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.