GoodDay

GoodDay

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: goodday.work

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej GoodDay przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Sposób, w jaki pracujemy, zmienił się, podobnie jak Twoje narzędzia. GoodDay to nowoczesna platforma do zarządzania pracą, która łączy najlepsze narzędzia do planowania wysokiego szczebla, zarządzania projektami i produktami, organizacji zadań i wzrostu produktywności w oparciu o przejrzystość, zwinność i motywację.

Strona internetowa: goodday.work

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji GoodDay. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.