CorrLinks

CorrLinks

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: corrlinks.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej CorrLinks przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

CorrLinks to sposób, w jaki rodzina i przyjaciele mogą komunikować się z bliskimi przebywającymi w więzieniu. System ten, stworzony w wyniku współpracy pomiędzy agencją więzienną a Grupą Advanced Technologies (ATG), umożliwia rodzinie i przyjaciołom subskrybowanie usług CorrLinks.

Strona internetowa: corrlinks.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji CorrLinks. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.