Centrify

Centrify

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: centrify.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Centrify przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Centrify na nowo definiuje dotychczasowe podejście do zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) za pomocą nowoczesnego rozwiązania PAM gotowego do pracy w chmurze, opartego na zasadach Zero Trust.

Strona internetowa: centrify.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Centrify. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.