Teleport

Teleport

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: goteleport.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Teleport przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

Teleportacja to najłatwiejszy i najbezpieczniejszy sposób uzyskania dostępu do całej infrastruktury. Szybciej. Więcej Ochrony. Dostęp do infrastruktury natywnej tożsamości. Teleport zastępuje najważniejsze źródło naruszeń danych — tajemnice — prawdziwą tożsamością, aby zapewnić dostęp do danych o zerowym zaufaniu odporny na phishing dla każdego inżyniera i usługi podłączonej do globalnej infrastruktury.

Strona internetowa: goteleport.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Teleport. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.