MAPBAN

MAPBAN

mapban.gg

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng MAPBAN cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Cách miễn phí, nhanh chóng và dễ dàng để cấm/chọn bản đồ trong scrim hoặc cốc. Các trò chơi có sẵn để phủ quyết bản đồ là CS:GO, R6, OW, SC2 và nhiều trò chơi khác. Bao gồm lớp phủ dành cho người phát trực tuyến.

Trang web: mapban.gg

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với MAPBAN theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.