Forge of Empires

Forge of Empires

forgeofempires.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Forge of Empires cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trong Forge of Empires, bạn kiểm soát số phận thành phố của mình qua các giai đoạn lịch sử khác nhau. Bạn có thể mong đợi những nhiệm vụ thú vị và những thử thách đòi hỏi khắt khe.

Trang web: forgeofempires.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Forge of Empires theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.