eRepublik

eRepublik

erepublik.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng eRepublik cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trò chơi chiến lược nhiều người chơi cho phép người dùng cai trị một quốc gia, trở thành doanh nhân hoặc tập hợp đồng bào của mình để bắt đầu cuộc kháng chiến. eRepublik trò chơi chiến lược trực tuyến.

Trang web: erepublik.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với eRepublik theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.